Přínosy řešení

Řízení všech potřebných oblastí ve firmě

Přínosy pro menší firmy
  • analytický rozsah informačního systému bez nutnosti jakýchkoliv úprav či dodatečně vyvíjených prvků navyšujících cenu a prodlužujících dobu instalace systému
  • možnost pořízení modulů a oblastí, které opravdu potřebují, což výrazně snižuje investici do informačního systému
  • rozšíření o specializované oblasti a návazná řešení a zvýšení počtu uživatelů pracujících v systému
Přínosy pro středně velké firmy
  • množství specializovaných oblastí a návazných řešení, které umožňují pokrytí procesů ve firmách podnikajících v různých oborech a odvětvích
  • možnost jeho přizpůsobení specifickým potřebám a požadavkům řízení firem
  • vyškolení a certifikovaní konzultanti, kteří jsou připraveni vyřešit požadavky a dotazy uživatelů ze všech oborů a odvětví
Vyspělá technologie pro všechny
  • technologie client/server zajišťuje dostatečnou stabilitu a bezpečnost dat pro všechny typy firem
  • použití MS SQL serveru zajišťuje maximální rychlost a neomezenou práci s uloženými daty
  • středně velké firmy ocení robustnost systému, kvalitu databázového stroje a další nástroje, které společnost Microsoft dodává k serveru MS SQL
  • menší firmy ocení nadčasový informační systém a použitím databázového stroje MS SQL Server Express výrazně sníží náklady vložené do pořízení informačního systému