IS Helios

helios-partner_215x87.png

 • jsme certifikovaným implementačním partnerem HELIOS iNuvio
 • poskytujeme zákaznickou podporu>
 • přizpůsobíme systém vašim požadavkům
 • pomůžeme vám s analýzou, nasazením i správou

IS HELIOS iNuvio je vyspělý, moderní a stabilní podnikový informační a ekonomický systém typu All Inclusive pro řízení podnikových procesů v oblasti výroby, obchodu, plánování a dalších.
Je nejrozšířenějším systémem pro SMB na českém trhu, který vám nabídne i funkcionality, jako jsou Business Intelligence, CRM či Controlling.

Výhody HELIOS iNuvio

HELIOS iNuvio přináší zefektivnění provozu a tím snižování nákladů. Se zpracováním množství dat v přehledné výstupy vám pomůže HELIOS Intelligence. V obchodě oceníte HELIOS CRM či HELIOS e-Commerce. Aktuálnost a možnost operativního dokupu funkcionalit vám zajistí HELIOS Store.

 • Nejrozšířenější systém pro SMB v ČR.
 • Více než 5 600 zákazníků.
 • Přizpůsobivý potřebám organizace.
 • Široká a komplexní funkcionalita.
 • Podporující většinu podnikových procesů.
 • Možnost analýzy - HELIOS Intelligence
 • Snadná aktualizace díky HELIOS Store.
 • Vícejazyčnost, možnost vlastních překladů.
 • Tvorby vícejazyčných formulářů a šablon.
 • Dostupné informace, jednoduché vyhodnocovaní.

ERP pro efektivní řízení podniku

ERP systém HELIOS iNuvio je ekonomický systém, který zohledňuje jedinečnost podnikání, a proto se dokáže co nejlépe přizpůsobit potřebám řízení podniku. Je schopen pokrýt veškeré firemní procesy, poskytuje přehled o situaci uvnitř podniku, automatizuje rutinní operace.

Náklady a výnosy přehledně

Pořízení tohoto ekonomického systému má pozitivní dopad nejen na řízení procesů v podniku, ale přizpůsobuje se individuálním potřebám jednotlivých zákazníků. Monitoruje aktuální dění nejen uvnitř podniku, ale i situaci na trhu. Výstupy tohoto monitoringu pak slouží ke skutečnému vyčíslení nákladů a výnosů, a tím poskytují dostatečné informace o další komunikaci směrem k zákazníkovi.

Pružné CRM

Součástí informačního systému HELIOS Orange je efektivní CRM, díky kterému budete rychle a efektivně reagovat na stále se měnící požadavky zákazníků a trhu.

Funkční Controlling

Controlling v ERP systému HELIOS iNuvio odhaluje nedostatky v řízení podniku a poskytuje tak vypovídající informace o pozitivech a negativech v jednotlivých procesech, které ovlivňují hospodářský výsledek podniku.

Efektivní Business Intelligence

HELIOS Intelligence v informačním systému HELIOS iNuvio sleduje komplexní údaje společnosti. Analyzuje úplnost dat a sleduje skutečný stav řízení, čímž podporuje rozhodovací procesy.